Vážení zákazníci, využijte nejlevnější ceny na trhu od českého výrobce s 28 letou tradicí.

Infolinka (8:00-16:00) 720 827 973
Loading...

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Přidejte produkty do košíku.

Ochrana soukromí - zpracování osobních údajů

Purtex - eshop s.r.o.
Ústecká 103, 250 66 Zdiby
IČO: 05211999

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

 

Provozovatel stránky zodpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

 

1. Dotčená osoba - kupující / návštěvník webstránky, provozovatel - provozovatel internetového obchodu

2. Příjemci osobních údajů: PPL s.r.o. - kurýrní společnost, Mepatek s.r.o. - servis a develop webu, Sun Marketing - zpracování marketingové agendy

3. Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotčené osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

 

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Především podle zákona o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Doba uchovávání osobních údajů - podle zákona uvedeného v právním základě

 

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

 

Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací, poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, adwords, google analytics

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více účelů

3. Doba uchovávání osobních údajů - remarketingová propagace 31 dnů, identifikace uživatele web stránky 1 rok

 

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

 

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: například: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, adwords, google analytics, heureka

Cookies jsou malá množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.

 

4. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (článek 22 GDPR, část 7.9 v organizační směrnici)

Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.

 

Organizační směrnice ...