Polyfázický spánek

Polyfázický spánek (označovaný také jako polyfázový spánek) je způsob spánku, při kterém spíme několikrát během 24 hodin v kratších intervalech namísto jednoho nepřerušeného spánku v průběhu noci. To znamená, že spánkový cyklus je rozdělen do několika menších úseků spánku během dne a noci.

Tradičním způsobem spánku u většiny dospělých je tzv. monofázický spánek, kdy spíme jednou za 24 hodin během noci a většinou se snažíme spát nepřetržitě po dobu 7-9 hodin.

Na druhou stranu polyfázický spánek zahrnuje různé vzory, jako je například:

Bipolární spánek: Dvě kratší spánkové periody během 24 hodin, obvykle jedna během noci a druhá během odpoledne nebo večera.

Uberman spánek: Šest kratších spánkových intervalů po celý den, s každým spánkem trvajícím pouze asi 20-30 minut.

Everyman spánek: Kombinuje jeden delší spánek během noci (např. 3-4 hodiny) s několika krátkými spánkovými intervaly během dne.

Zastánci polyfázického spánku tvrdí, že tímto způsobem spánku mohou získat více produktivního času, zlepšit kreativitu a zvýšit energetickou úroveň. Nicméně, polyfázický spánek vyžaduje značné úsilí a pravidelnost při udržování tohoto režimu, což nemusí být pro každého vhodné a účinky se u různých lidí mohou lišit.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec má odlišné potřeby a reakce na různé spánkové vzorce, a proto je důležité poslouchat své tělo a zajistit si dostatečný spánek pro zdravý a vyvážený životní styl.

Zpět na seznam