Polysomnogram

Polysomnogram

Polysomnografie (PSG), známá také jako polysomnografický test nebo polysomnogram, je specializovaný záznam spánkové aktivity, který se používá k diagnostice spánkových poruch. Tento test sleduje různé fyziologické parametry během spánku, včetně mozkových vln, očních pohybů, svalové aktivity, srdečního rytmu, dýchání a kyslíkového saturace krve.

Polysomnografie se provádí v laboratoři spánkové medicíny a je obvykle doporučována pro pacienty, kteří mají podezření na spánkovou apnoi, narkolepsii, REM spánkovou poruchu nebo jiné spánkové poruchy. Během testu jsou pacientovi připevněny elektrody na hlavu, hrudník a nohy, aby bylo možné sledovat různé fyziologické signály.

PSG se obvykle provádí během noci, když pacient spí. Během testu je sledována spánková architektura pacienta, tj. kolik času tráví v jednotlivých fázích spánku. Také jsou sledovány další faktory, jako je četnost a trvání apnoických epizod (přerušení dýchání) a hypopnoických epizod (snížení průtoku vzduchu), které jsou často spojeny s obstrukční spánkovou apnoí.

Výsledky polysomnografie jsou vyhodnocovány kvalifikovaným specialistou na spánkovou medicínu. V případě, že jsou zjištěny spánkové poruchy, mohou být navrženy různé způsoby léčby, včetně změn životního stylu, terapie přístroji, farmakoterapie nebo chirurgického zákroku.

V praxi:

Jeden z běžných příkladů použití polysomnografie je diagnóza spánkové apnoe. Spánková apnoe je stav, kdy se během spánku u pacienta opakovaně zastaví dýchání, což může vést k nočnímu chrápání, únava přes den, snížené kognitivní funkce a další zdravotní problémy.

Při polysomnografickém testu jsou pacientovi připevněny elektrody na hlavě, hrudníku a nohách, aby bylo možné sledovat různé fyziologické signály, jako jsou např. mozkové vlny, svalová aktivita, srdeční rytmus a dýchání. Tyto signály jsou poté sledovány a zaznamenávány během spánku pacienta, což umožňuje lékaři sledovat jak dlouho a jak často pacient trpí přerušeným dýcháním a sníženým průtokem vzduchu. Tyto informace jsou následně použity k diagnostice a léčbě spánkové apnoe.

Léčba spánkové apnoe může zahrnovat několik různých přístupů, včetně změn životního stylu (např. ztráta váhy, zlepšení spánkových návyků), použití přístroje (např. kontinuální pozitivní tlak na dýchání - CPAP) nebo chirurgického zákroku. Polysomnografie umožňuje lékařům přesně diagnostikovat spánkovou apnoe a navrhnout nejvhodnější léčebný plán pro každého pacienta.

Zpět na seznam